ترجمه مقاله فناوری اطلاعات | کد HGT56

ترجمه چکیده مقاله فناوری اطلاعات جهت سنجش کیفیت ترجمه مترجمین مرکز ترجمه Trans24

چکيده

اینترنت اشیا امروزه در تمامی بخش‌ها و سازمان‌ها نفوذ کرده است. یکی از معضلاتی که در عصر اطلاعات وجود دارد با پیشرفت علم و فناوری از یک سو، مخاطرات و تهدیدهای سایبری از سوی دیگر افزایش می‌یابد. روش‌های مختلفی برای امن سازی محیط‌های سایبری در نظر گرفته‌شده است اما همواره سخت‌ترین مسئله امنیت فیزیکی است. امنیت فیزیکی دانشی است که می‌توان آن را برای هر ارگانی مهم دانست. در این مقاله مخاطرات یک محیط آموزشی ) دانشکده) موردبررسی قرارگرفته است و روش‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات که می‌تواند سبب کاهش تهدیدها شود معرفی‌شده است. به‌بیان‌دیگر یکی از روش‌های متداول برای امن سازی سامانه‌های کنترل تردد و سامانه‌های نظارت تصویر یاست. با پیشرفت فناوری اطلاعات، سامانه‌های نظارت تصویری دستخوش تحولات شگرفی شده است به گونه‌ای که این سامانه‌ها با نگرش شبکه‌های نسل آتی با سایر سامانه‌ها نظیر کنترل تردد، تلفن‌های تحت شبکه و سیستم‌های هوشمند سازی در حال ادغام و یکپارچگی می‌باشد.

استفاده از فناوری پردازش تصویر و ارتقا هوشمند سازی راهکارهای بالقوه‌ای است که می‌تواند به بالفعل تبدیل شود و امنیت یک مجموعه آموزشی را ارتقا بخشد. از سوی دیگر مدیریت متمرکز بر کنترل تردد و محدودسازی مناطق می‌تواند از جرائمی نظیر سرقت و یا خرابکاری اموال به‌شدت بکاهد. در این مقاله به منطقه بندی یک محیط آموزشی می‌پردازیم و فناوری‌های نوین که می‌تواند کارا باشد را طبقه‌بندی کرده و در انتها کارایی و کارآمدی آن را معرفی خواهیم نمود.

واژه‌هاي كليدي

 نظارت تصویری تحت شبکه، آنالایک در محیطهای آموزشی، امنیت فیزیکی


Abstract

The Internet of Things has permeated all sectors and organizations today. One of the challenges in the information age is that cyber risks and threats are increasing with the advancement of science and technology. There are several ways to secure cyberspace, but the most challenging issue is physical security. Physical security is a science that can be considered necessary for any organization. This paper examines the risks of an educational environment (faculty) and introduces information technology-based methods that can reduce the threats. In other words, it is one of the most common methods for securing traffic control systems and video surveillance systems. With the advancement of information technology, video surveillance systems have undergone dramatic changes, integrating with other systems such as traffic control, network telephones, and intelligence systems with next-generation networks’ approach. The use of image processing technology and upgrading intelligence are potential solutions that can become actual and enhance the security of an educational setting. On the other hand, centralized traffic control and restriction of areas can significantly reduce crimes such as theft or property sabotage. The present article set to zone an educational environment and classify new technologies that can be effective; finally, its efficiency and effectiveness are demonstrated.

Keywords: Network Video Surveillance, Analytics in Educational Environments, Physical Security

ثبت سفارش آسان و سریع

لطفاً برای ثبت آنلاین سفارش، روی دکمه زیر کلیک کنید.