ترجمه مقاله تخصصی اقتصاد| کد RQIA4

ترجمه چکیده مقاله اقتصاد جهت سنجش کیفیت ترجمه مترجمین مرکز ترجمه Trans24

Exchange rate volatility and international trade: International evidence
from the MINT countries

This paper examines the effect of exchange rate volatility on international trade volumes for Mexico, Indonesia,

Nigeria, and Turkey. We use volatility predicted from GARCH models for both nominal and real effective exchange rate data. To detect the long-term relationship we use the autoregressive distributed lag (ARDL) bound testing approach, while for the short-term effects, Granger causality models are employed.

The results show that, in the long term, there is no linkage between exchange rate volatility and international trade activities except for Turkey, and even in this case, the magnitude of the effect of volatility is quite small.

In the short term, however, a significant causal relationship from volatility to import/export demand is detected for Indonesia and Mexico. In the case of Nigeria, unidirectional causality from export demand to volatility is found, while for Turkey, no causality between volatility and import/export demand is detected.


نوسانات نرخ ارز و تجارت بین المللی: شواهد بین المللی از کشورهای مینت

این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم تجارت بین المللی در مکزیک، اندونزی، نیجریه و ترکیه می پردازد. ما از نوسانات پیش بینی شده از طریق مدل های GARCH برای داده های نرخ ارز واقعی و اسمی استفاده می کنیم.

برای یافتن رابطه ی بلند مدت از رهیافت خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رویکرد آزمون کرانه ها استفاده می کنیم. در حالیکه برای تاثیرات کوتاه مدت مدل های علیتی Granger استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که در طولانی مدت رابطه‌ای بین نوسانات نرخ ارز و فعالیت‌های تجاری بین المللی به جز ترکیه وجود ندارد.  حتی در این موارد، بزرگی تاثیر نسبتا کوچک است.

در کوتاه مدت، رابطه علیتی قابل توجهی از نوسانات تقاضای صادرات/واردات در اندونزی و مکزیک مشخص شده است. در مورد نیجریه علیت یک جهته از سوی تقاضای صادرات به سمت نوسان وجود دارد. در حالیکه در ترکیه هیچ علیتی بین نوسان و تقاضای صادرات/واردات یافت نشده است.

ترجمه مقاله اقتصاد | رشته اقتصاد | ترجمه تخصصی اقتصاد

ثبت سفارش سریع و آسان

لطفاً برای ثبت آنلاین سفارش، روی دکمه زیر کلیک کنید.